ΤΕΝΤΕΣARKAS

ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΤΗΛ.:22890 72544

ΤΑΧΤΑΣ

ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΤΗΛ.:22890 79724