ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

ΛΗΝΩ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΤΗΛ.:22890 23698

ΥΔΡΩ Σ.Ε.Υ.Μ

ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΤΗΛ.:22890 27720 / 26826