ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

ΜΑΔΟΥΠΑΣ

ΧΩΡΑ - ΔΡΑΦΑΚΙ

ΤΗΛ:22890 22250 - 27626

Ο ΜΑΡΚΑΡΑΣ

ΦΑΜΠΡΙΚΑ - ΟΡΝΟΣ

ΤΗΛ.:22890 24028 - 24033

DRAKOULIS MEAT

ΤΗΛ.:22890 23022

ΕΠΑΝΩ ΒΡΥΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο ΚΟΚΟΡΑΣ

ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ - ΑΝΩ ΜΕΡΑ

ΤΗΛ.:22890 77343 - 72045

ΜΕΝΑΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ

ΤΗΛ.:22890 23383