ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ


ΤΗΛ.:22890 26027

ΒΟΘΩΝΑΣ 565 ΜΥΚΟΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΟΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΙΝ.:6972095767

ΦΑΞ.:22890 78901